Mai névnap

Időjárás

Szent András havának iskolai eseményei

2018. december 7. péntek

Az őszi szünetet követően a honlapunkon keresztül elérhetővé tettük tanulóink szülei számára a KRÉTA elektronikus napló elérését. Ezzel az új szolgáltatásunkkal gyermekük iskolai tevékenységével kapcsolatosan naprakész információhoz juthatnak a szülők.

Ezúton is bátorítok mindenkit, hogy éljenek ezzel a 21. századi lehetőséggel, annál is inkább, mert fokozatosan megszűnik a papíralapú kapcsolattartás a szülői ház és az iskola között!

 

 

Mátyás királyunk születésének 575. éves évfordulója, valamint királlyá választásának 560. évfordulója tiszteletére 2018-ban Mátyás emlékévet ünnepelünk. E jeles programhoz kapcsolódtunk, amikor november 9-én a 6., 7. és 8. osztályosainkkal a Művelődési Házban meghallgattuk Bán Mór Hunyadiakról szóló előadását.

 

 

Az előadónak több kötetes történelmi regénye jelent meg történelmünk e jeles családjáról. Nagyon részletes kutatómunka előzte meg a könyvek megírását. Ez a széleskörű tájékozottság egyértelműen kitűnt Bán úr előadásából. Nemcsak szavakban idézte meg ezt a sikeres történelmi kort, hanem korhű eszközöket is hozott magával. Így az előadást követően megnézhettük közelről a korabeli kardot, sisakot, kelevézt is. A rendhagyó történelemórán szóba került és tisztázódott néhány tévhit és meseszerű hiedelem Mátyás királyunkról.

Reméljük, hogy hasonló érdekes és értékes programokon tudunk még részt venni a tanév hátralévő részében!

 

 

November 17-én iskolánk szülői munkaközössége ismét megrendezte jótékonysági bálját a Művelődési Házban. A bál iskolánk tanulóinak műsorával kezdődött. Először 4. osztályosaink country zenés nyitótáncát nézhették meg a jelenlévők Nagyné Szabó Mónika tanítónőnk betanításában, majd az Angel Dance formáció kicsinyeinek, illetve ifijeinek színpadi műsorai következtek. A hajnalig tartó zenés-táncos programba ágyazottan került sor Pindroch Csaba színész szórakoztató műsorára, illetve több részletben zajlott a tombolahúzás, melynek révén értékes és hasznos nyereményeket vehettek át a legszerencsésebbek.

 

 

A jótékonysági bál bevételével iskolánk tanórán kívüli programjait támogatja a szülői munkaközösség, illetve az osztálykirándulások költségeihez járulnak hozzá.

 

 

Külön köszönet jár a szervezésben és a lebonyolításban legaktívabb szülőknek: Bobjákné Ványi Mártának, Gál Szilviának, Martonné Kovács Henriettának, Póra Genovévának, Hrazdyra Brigittának és Szőkéné Kiss Tündének.

A rendezvény szponzorainak és támogatóinak köszönjük a bál sikeres lebonyolításához nyújtott segítséget!

 

 

November 17-25 között zajlott az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében a tanulóink szemléletformálását elősegítő programjaink. 3. és 4. osztályosaink a környezetismeret órán, míg felsőseink a természettudományi gyakorlat óra keretében ismerkedtek a hulladékcsökkentés lehetőségeivel, valamint a veszélyes hulladékok jelölésével, illetve jellemzőivel.

 

 

A Dunakeszi Tankerületi Központ által kiírt intézményvezetői pályázat beadási határideje november első napjaiban lejárt. A pályázattal kapcsolatos önkormányzati képviselőtestületi meghallgatás, valamint a nevelőtestületi és alkalmazotti titkos szavazás is megtörtént november utolsó hetében. A pályázattal kapcsolatos fenntartói döntés 2019. januárjában várható.

 

Varga László mb. intézményvezető